Monthly Archives: June 2010

Ang una kong blog sa wordpress: Digital Activism

Ito ang una kong blog sa website na ito. Bunga ito ng workshop na nadaluhan ko na isinagawa ng The Asia Foundation para sa mga kinatawan ng mga Civil Society Organizations tulad ko. Digital Activism: Ang bagong uri ng pakikibaka. … Continue reading

Posted in Uncategorized | 6 Comments