Lingkod Bayan

Ito ang tawag nila sa sarili nila. Mga taong nanunungkulan sa kani-kanilang hurisdiksyon. Lingkod bayan. Ito ang turing nila sa sarili nila mula sa pangangampanya at hanggang sa maluklok sa puwesto. Mula sa ugat na salitang “LINGKOD”, inaasahan sa kanila na magbibigay sila ng serbisyo sa mamamayan.

Pina-pasilita nila ang mga programang pangkaunlaran sa mamamayan, botante man o hindi, maralita o may-kaya. Masusi siyang nananaliksik at nakikipag-diyalogo sa mga nasasakupan niya upang makapag-plano, hindi lang siya kungdi pati ang mga iba’t ibang sektor na masasama sa kaniyang programa. Mahalaga ito pagkat dito matutukoy ang mga pangangailangan nila (at hindi lamang ang gusto nila) upang mapa-unlad nila ang kanilang kabuhayan (lalo ang mga maralita sa kanilang nasasakupan). Mga halimbawa ng mga pangangailangan nila ay kabuhayan, edukasyon, pabahay, patubig, elektrisidad, kalusugan, maaayos na daanan, atbp. At pagdating ng pag-implementa ng mga programang ito,sinisiguro nila na walang masasagasaang kabuhayan. Alam nila na kapag may nawalan ng kabuhayan dahil dito, tataas ang kahirapan at nilalabag nila ang kanilang obligasyong ipagtanggol, galangin at isakatuparan ang mga karapatang pantao.

Ang isang lingkod bayan ay hindi ipipilit sa kanilang mamamayan ang kaunlarang di nakagisnan ng ¬†mamamayan. Alam niya na magdudulot ito ng pagkadismaya at lalong pagpapahirap sa mga tao. Ang dignidad ng mga tao ang kaniyang isinasangalan at di niya hahayaang may mangyaring di maganda sa mga tao. At kung nagkamali siya, hahayaan niyang magsalita ang mga tao upang maparating sa kaniya ang mga hinanaing nila. Bagkus gagamitin niya ang mga ito upang mapabuti pa ang kaniyang paglilingkod. Alam niya na sa isang demokratikong bansa, ito ay karapatan ng bawat tao at hindi niya hahayaan na hindi sila makapag-sabi ng kanilang saloobin. Hindi siya gagamit ng dahas para sila’y patigilin. Papayagan niya na mag-buklod sila at haharapin niya ng buo ang loob ang bawat proposal nila upang mas mapaglingkuran pa niya ng ang mga tao at at mapaunlad pa ang buhay nila. At kung dumating ang sakuna, gagawin niya ang lahat ng posibleng paraan upang maparating sa mga tao ang mga relief goods. Hindi niya kukumpunin ang mga ito at ipapamigay lang sa mga bumoto at sumusuporta sa kaniya.

Ang isang lingkod bayan ay gagawin ang lahat upang maging payapa ang kaniyang nasasakupan. Susundin niya ang naaayon sa batas. Ang mga nahuli ay ituturing inosente at dadaan sa masusing proseso ng paglilitis. Hindi niya papayagan na ang mga ahente niya ay totortyurin ang mga nahuli at papaamin sa kanila ang krimen o krimen na di naman nila ginawa. Ang mga nasakdal at napatunayang lumabag ay hindi niya papahirapan bagkus, isasailalim sila sa isang rehabilitasyon para sa kanilang pagbabago at maging produktibong mamamayan.

At higit sa lahat, sa bawat kondukta niya ay may kalakip na resulta. Transparent siya sa bawat transaksyon na kanyang papasukan. Ang bawat gastos ng lokal na pamahalaan ay naka-account at mga dokumento ay laging handa na ipresenta sa mamamayan. Hindi niya wawaldasin ang kaban ng bayan bagkus, pagtatanggol niya ito gagawa ng hakbang para maiwasan ang katiwalian sa kanyang opisina.

Napakadali ng buhay kung ang lahat ng mga taong tinuturing ang sarili nilang “lingkod bayan” ay totoo sa kanilang tungkulin.

Lahat ng ito ay isang katangian ng isang Lingkod Bayan. Ikaw? Handa ka bang maging isang “lingkod bayan”?

Advertisements

About Olegs

Human rights defender and educator. Blogger wannabe. Father, Husband, Son, Brother, Friend, Comrade, Servant.
This entry was posted in Human Rights and Human Rights Activities, Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Lingkod Bayan

  1. awit says:

    TAma! Pero kung ang lahat ay may disiplina, pagmamahal sa kapwa at paninindigan ay maaaring masugpo ang mga mapagsamantalang lingkod-bayan…LaHAT tayo ay may katungkulan sa bayan, kung minsan (sana) pinapasukan lang ng kalaban ang mga lingkod-bayan, at kung tayo ay kikilos para sa bayan, matitigatig natin ang Lingkod bayan!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s