Monthly Archives: April 2011

Teroristang walang kamalaymalay

Ako ay isang bininyagang kristiyano-katoliko at hindi ko ikinahihiya iyon. Naniniwala ako na ang simbahang katoliko ay nakapagbigay ng pinakamahusay na dahilan ng existensya ng isang “supreme being” o “God” na tinatawag, salamat kay Sto. Tomas Aquino at ang likha … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Pasko ng pagkabuhay… Alay sa mga nagalay ng buhay

Kadalasan tuwing semana santa, sinasariwa natin ang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Tinuring natin siyang napaka-“selfless” pagka’t inialay niya ang kanyang buhay para iangat ang buhay at dignidad lalo ng mahihirap at iligtas tayo mula sa “apoy ng … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Lupang Pangako

Lupang Pangako! Mga tao’y nakagapos. Pait ng kahapon, araw araw ay dinaraos. Lupang Pangako! Init ng araw o lamig ng ulan, hahamakin lahat, may mailagay lang sa kumakalam na tiyan. Lupang Pangako! Pangako nila’y napako. Mga politikong abusado, mapanlinlang at … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

(Un)Proud to be Pinoy… Sa ganitong sirkumstansiya

Tama nga siguro sinabi dati ni Bro. Armin Luistro, FSC (na ngayon ay kalihim ng DepEd) noong panahon ni GMA. Sa mga panahong ang ating dignidad bilang tao ay niyuyurakan at ang ating demokrasya’y nanganganib na mawala, sa panahong kapwang … Continue reading

Posted in Uncategorized | 4 Comments