Monthly Archives: August 2011

Hustisiyang atrasado, hustisiyang pinagkait; Hustisiyang pinagkait ay buhay na pinagkait

Likas sa tao ang makibaka para sa pagtatanggol niya sa kanyang karapatan at dignidad bilang tao. Walang sinuman ang gustong nagigipit o mapagkaitan ng dapat sa kanya. Kaya tinawag na karapatang pantao pagka’t ang mga ito ay karapatdapat sa tao. … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment